Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

  • Algemeen • Alle instructies van hotelpersoneel in verband met de huisregels moeten worden opgevolgd. Klachten of opmerkingen kunnen worden gemeld aan onze administratie. • Blijf kalm in geval van brand, druk op de dichtstbijzijnde brandalarm en ga naar de receptie. • Verlaat het gebouw in het geval van een algemeen brandalarm • Op verschillende plekken in het hotel hebben we camerabewaking. In noodsituaties of incidenten kunnen we de opnamens als bewijs worden gebruikt en aan de autoriteiten worden voorgelegd. • Neem voor informatie over verloren en gevonden voorwerpen contact op met de receptie. Als u iets vindt, laat het dan achter bij de receptie. • Van der Valk hotel Düsseldorf is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Alle kamers hebben een kluis waar u uw waardevolle spullen kunt opbergen. • het managment of de eigenaar of personeel dat bij dit bedrijf werkt zijn niet aansprakelijk voor letsel en / of materiele en immateriele schade die kunnen gebeuren tijdens het verblijf. • het hotel heeft het recht om voor of tijdens een verblijf een borg van maximaal €250,- per boeking te vragen, die bij vertrek wordt terugbetaald, mits het hotel geen schade heeft of grove verontreiniging nodig heeft dat veroorzaakt is door de gast. Schade of kosten die hoger zijn dan de €250,- moeten ter plaatste betaald worden. Ook wanneer de schade of nodigheid voor verontreiniging na het vertrek van de gast wordt vastgesteld.

Het is verboden om:

  • Het is verboden om: • vluchtwegen buiten een noodgeval te gebruiken. • eigendommen van het hotel naar buiten te dragen en te gebruiken. Door opzettelijk van het eigendom van het hotel te beschadigen kunnen onze gasten aansprakelijk worden gesteld voor de reparatie en / of renovatiekosten. • Drugs bij u te hebben, consumeren, gebruiken of verkopen terwijl u op hotelterrein bent. • ongemak te veroorzaken voor andere gasten door bijvoorbeeld luide muziek te spelen of aanstootgevend gedrag te vertonen • te roken op de kamer met uitzondering op de 9e etage. Als we concluderen dat u op een kamer hebt gerookt brengen wij €250,- aan schoonmaakkosten in rekening. Ook als door u het brandalarm afgaat en de brandweer naar ons hotel komt worden de kosten daarvan bij u in rekening gebracht. • om hygienische en veiligheidsredenen is het niet toegestaan om voedsel op uw kamer te bereiden. • Gasten die niet een reservering hebben zijn alleen toegestaan in de kamers na voorafgaande registratie bij de receptie. Om veiligheidsredenen zijn over het algemeen slechts 2 personen per kamer toegestaan. Het hotel kan de toegang in individuele gevallen weigeren. • om veiligheidsredenen is het niet toegestaan leveranciers van welk aard dan ook naar de kamers te laten gaan. Daarom vragen wij u om uw bestellingen in de lobby op te halen • . Het is niet toegestaan om professionele foto en video opnamen te maken in de kamers. Indien gevonden moet de kamer onmiddelijk worden verlaten zonder terugbetaling van eventuele kosten. Bovendien wordt een boete van €1.000,00 in rekening gebracht. • in alle gevallen waarin deze regels niet worden nageleefd beslist het management van het Van der Valk Airporthotel Düsseldorf over de gevolgen.

Reglement suites:

  • Geachte gast, Welkom in Van der Valk Airporthotel Düsseldorf! U verblijft in één van onze speciale themasuites. Daarom verzoeken wij u onderstaande regels in acht te nemen tijdens uw verblijf. Suiten regelement: - Roken in de kamers (m.u.v. alle kamers op de 9e verdieping) is niet toegestaan. In geval van overtreding wordt € 250,00 per nacht in rekening gebracht. Bij het afgaan van het brandalarm worden de voorrijkosten van de brandweer de gast in rekening gebracht. - Vanwege het brandgevaar is het verboden kaarsen / wierook in de kamer aan te steken. Bij overtreding van de regel wordt € 250,00 in rekening gebracht. Bij het afgaan van het brandfalarm worden de voorrijkosten van de brandweer de gast in rekening gebracht. - Het bezitten, consumeren, gebruiken en kopen van drugs (in welke vorm dan ook) is verboden. In geval van overtreding dient het hotelterrein onmiddellijk te worden verlaten zonder restitutie van kosten. - In onze suites zijn om veiligheidsredenen maximaal 2 personen toegestaan. Gasten die niet in het hotel zijn geboekt, zijn niet toegestaan in de kamers. Als deze regel wordt overtreden, moet u onmiddellijk het hotelterrein verlaten. - Het uitchecken is uiterlijk om 12:00 uur. Rekent u met een aantal minuten extra bij check out zodat wij uw kamer kunnen checken. - Beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie. - Het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs bij het inchecken is verplicht.- Het is niet toegestaan om leveranciers op de kamers te laten bezorgen. Bestellingen zijn op te halen in de lobby. - Ongemak voor andere gasten, bijvoorbeeld door luide muziek, aanstootgevend gedrag of lawaai van welke aard dan ook, is verboden. Bij overtreding van deze regel wordt u verzocht het hotel te verlaten. - Het is niet toegestaan om professionele foto's te nemen in de kamers. In geval van overtreding van de regel, moet het pand onmiddellijk worden verlaten zonder restitutie van kosten. - Tot slot vragen wij u om een borg van € 100,00 contant of met creditcard achter te laten bij check in. U krijgt uw borg bij vertrek, op voorwaarde dat aan de regels is voldaan, terug. Als één van deze regels wordt overtreden, zullen het management en het personeel van Hotel Düsseldorf beslissen over de gevolgen. Ondergetekende verklaart notie te hebben genomen van het bovenstaande reglement en gaat hiermee akkoord. Wij verzoeken u dit reglement te ondertekenen voor akkoord en willen u alvast bedanken voor de medewerking.